Despacho de avogados González-Seco

O despacho de avogados González-Seco foi fundado no ano 1978. Está formado por José Eduardo González-Seco Iglesias e Adrián González-Seco Fernández e ofrecen os seus servizos en Burela e en Mondoñedo.

Abarcamos todos os ámbitos do dereito. Dereito de familia e sucesión, dereito penal, dereitos reais, propiedade horizontal, inmobiliario, laboral e seguridade social, urbanismo, estranxeiría, administrativo, reclamacións de cantidade, administración de leiras, etc.

Asesoramento personalizado

Este despacho foi fundado fai moitos anos por José Eduardo González-Seco e posteriormente, hai uns anos, uniuse Adrián. A nosa filosofía é atender as necesidades xurídicas dos clientes mediante un asesoramento personalizado, inmediato e de calidade. Todo iso mantendo esa relación especial avogado - cliente que nos fai acredores dunha total confianza para o desempeño do noso traballo.

No noso despacho trabállase de forma coordinada para ter unha visión global dos asuntos encomendados e achegar así valor engadido para a resolución dos mesmos. Queremos que os clientes confíen nos nosos servizos. Para máis información, contacte connosco.

 • Despacho de avogados González-Seco
 • Despacho de avogados González-Seco
 • Despacho de avogados González-Seco
 • Despacho de avogados González-Seco
 • Despacho de avogados González-Seco

Servizos

No noso despacho, González-Seco Avogados, abarcamos todos o ámbitos do dereito para poder ofrecer aos nosos clientes todos os servizos que poidan precisar. Dereito de familia, dereito penal, dereito laboral, reclamacións, asesoramento...

Especialistas en Dereito de Familia e Sucesión - Asesoramento xurídico e resolución xudicial de calquera problemática neste ámbito:

 • Herdanzas (con ou sen testamento).
 • Planificación testamentaria.
 • División xudicial de patrimonios.
 • Separacións, divorcios e todas as medidas relacionadas con este ámbito (garda e custodia de fillos, alimentos, pensión compensatoria, vivenda
 • familiar, liquidación sociedade de gananciales, etc.)
 • Resolver procedementos por incapacidade, filiación, etc.

Dereitos reais:

 • Problemas de fincas (deslindes, cabidas, servidumes, expedientes de dominio, etc.)
 • Posesión e propiedade das cousas.
 • Cláusulas suelo, preferentes, subordinadas, etc.

Especialistas no ámbito inmobiliario:

 • Desafiuzamentos.
 • Arrendamentos.
 • Asesoramento en problemas dos propietarios ou arrendatarios.
 • Reclamacións por vicios na construción, etc.

Especialistas en Propiedade Horizontal:

 • Asesoramento en xuntas de propietarios.
 • Todo o relacionado coas obras en pisos, locais ou zonas comúns, etc.

Elaboración de todo tipo de contratos e resolución de problemas que poidan xurdir en relación con eles:

 • Cláusulas abusivas
 • Vicios do consentimento...

Reclamacións por danos materiais e/ou físicos en accidentes de tráfico ou laborais así como resolución das responsabilidades que se poidan derivar dos mesmos.

Especialistas en procedementos de execución.

Especialistas en Dereito Penal:

 • Violencia de xénero.
 • Menores.
 • Delitos contra as persoas.
 • Delitos contra o patrimonio (furtos, roubos, apropiacións indebidas, alzamentos de bens, etc.).

Laboral e Seguridade Social:

 • Despedimentos.
 • Reclamacións de cantidade.
 • Modificacións substanciais.

Incapacidades.

 • Accidentes de traballo.
 • Determinacións de continxencia.
 • Xubilación.
 • Sancións...

Urbanismo:

 • Expedientes de reposición da legalidade.
 • Expedientes sancionadores.

Estranxeiría.

Administración de Fincas.

Asesoramento no ámbito administrativo

 • Responsabilidade patrimonial
 • Multas...

Reclamacións de cantidade de todo tipo.

Resolución de problemáticas relacionadas coa Xurisdición Social, Seguridade Social, etc.

Contacte cos nosos despachos en Burela e Mondoñedo

Despacho en Burela

 • Dirección
 • Avda. Arcadio Pardiñas, 161 Baixo - Burela (27880)
 • E-mail
 • adrian@gonzalezsecoavogados.es

Despacho en Modoñedo

 • Dirección
 • Obispo Sarmiento - 6, Baixo - Mondoñedo (27740)

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.